facebook script
Naslovna Liječnici Član tima

Damir Tomac, dr. med.

Rođen je 1962. godine u Rijeci, a diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1987. godine.

Radio je u Centru za biomedicinska istraživanja Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu, godine 1988. završio tečaj mikrokirurgije Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Od 1989. specijalizira i 1995. stječe zvanje specijalist neurokirurg. Od 1995. do 2003. godine radi na odjelu neurokirurgije Klinike za tumore u Zagrebu, a od 2003. godine do danas u Zavodu za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Dubrava“. Zbrinjava bolesti središnjeg živčanog sistema u kraniocerebralnom i spinalnom području iz domene tumorskog, neurovaskularnog, spondilodegenerativnog i diskalnog porijekla i neurotraume. Surađuje u zbrinjavanju navedene problematike konzilijarno i operativno i u županijskim bolnicama u Sisku, Čakovcu, Koprivnici i Bjelovaru.

Godine 2003. postaje sudski vještak medicinske struke pri Hrvatskoj liječničkoj komori iz područja neurokirurgije. Godine 2006.–2008. završio je poslijediplomski doktorski studij imunobiologije Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prolazi u Milanu edukaciju 2D/3D imaging sistema neuronavigirano vođenih operacija stabilizacije kralješnice.

Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog društva za medicinska vještačenja, EANS-a (European Association of Neurosurgical Societies), WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies).

Koautor je pojedinih poglavlja u tri knjige:

  • Bolesti lumbosakralne kralješnice; L.Negovetić i suradnici, 1993.,
  • Klinička onkologija; M.Turić i suradnici, 1996.,
  • Neurotraumatologija; K.Rotim i suradnici, 2006.

Sudjelovao je na više kongresa, seminara i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu kao autor ili koautor izlaganja, prezentacija ili gost. Također autor ili koautor više stručnih radova u domaćim i međunarodnim indeksiranim časopisima.

Pošalji upit
Dogovorite pregled ili nam postavite pitanje
Povezane Usluge
© Pupillam - Sva prava pridržana
|
Izrada web stranica - Fer Projekt