facebook script
Naslovna Liječnici Član tima

Maja Grgec Dragičević, dr. med.

Specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata

 • Otorinolaringologija
 • Dječja otorinolaringologija
 • Poremećaji sluha i ravnoteže
 • Ultrazvučna dijagnostika bolesti štitnjače i vrata
 • Estetska kirurgija, plastična kirurgija glave i vrata
 • Estetski nekiruški tretmani
 • Alergologija

Dr. Maja Grgec Dragičević pridružuje se timu Pupillam 2022. godine.

Dr. Maja Grgec Dragičević rođena je 1987.g. u Zagrebu gdje je završila XV. Gimnaziju. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine.

Za vrijeme studija za istraživanje „Povezanost težine simptoma, kvalitete života i izloženosti psihološkom stresu u bolesnika s kroničnim rinosinuitisom“ nagrađena je Dekanovom nagradom za najbolji rad.

U sklopu liječničkog staža praksu iz otorinolaringologije stječe u sklopu McGill sveučilišta u Jewish General Hospital i Montreal General Hospital u Kanadi pod vodstvom prof.dr. Karen Kost i prof. dr. Michael P. Hiera.

Specijalizaciju iz Otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata započinje 2014. godine., 2018. godine završava Sveučilišni poslijediplomski studij Otorinolaringologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te 2019. godine polaže specijalistički ispit iz otorinolaringologije.

Sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim tečajevima i kongresima te je koautor brojnih znanstvenih radova prikazanih u Hrvatskoj i međunarodno. Također, redoviti je predavač na stručnim skupovima.

Aktivno se educira u području otorinolaringologije: suvereno vlada ultrazvukom štitnjače i vrata u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Dodatno se usavršava i prati suvremene kirurške pristupe u vodećim svjetskim centrima (Panum institut u Kopenhagenu, Royal College of surgeons Edinburgh itd.)

Područja posebnog interesa su joj opća otorinolaringologija, dječja otorinolaringologija, poremećaji sluha i ravnoteže, poremećaji glasa, poremećaji rada štitnjače, alergologija.

POSAO

 • 2023- dr.med, specijalist otorinolaringologije, Pupillam poliklinika
 • 2019- 2023 dr. med, specijalist otorinolaringologije, OB Zadar

OBRAZOVANJE

 • 2017-2018 Specijalistički poslijediplomski studij otorinolaringologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2014-2019 Specijalističko usavršavanje doktora medicine, otorinolaringologija
 • 2006-2012 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013 Odjel za otorinolaringologiju s kirurgijom glave i vrata McGill Sveučilište, Jewish General Hospital, Montreal, Kanada
 • 2012 Odjel za otorinolaringologiju s kirurgijom glave i vrata, McGill, Sveučilište, Montreal General Hospital, Montreal, Kanada

NAGRADE ZA VRIJEME STUDIJA

 • 2012 Dekanova nagrada za najbolji studentski rad 2011./2012.

EDUKACIJE

 • 2023 Royal College of surgeons od Edinburgh: Facial Aesthetic surgery: Dissection Course for surgeons
 • 2022 Copenhagen Nottingham Ear, Nose and Throat Dissection Course, Panum institute, Copenhagen University Hospital
 • 2022 MD Codes Foundation Mid face and lips Hand on training, Allergan Medical Institute
 • 2022 Botulinum toxin type A- foundation for optimal patient outcomes, Allergan Medical Institute
 • 2020 Merz Aesthetics Injector training hands on interative workshop, MEDIS, Poliklinika Bagatin, Split.
 • 2020 Tehnike injektiranja hijaluronskih filera- najnovije preporuke, Polilinika Eterna medical system
 • 2020 PDO Thread Lifting Tehnique by Mesotrax advanced protocoles. Prof. S. Budi. MD PHD, Zagreb
 • 2020 RRS innovative cocktails. Revitalization of the skin of the body, face and head using medical cocktails Class III CE 1014 for RRS needle mesotherapy. Boutique Skinova Clinic, Zagreb.
 • 2020 PRP, Boutique Skinova Clinic, Zagreb.
 • 2019 Ultrazvuk štitnjače i vratnih organa, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, KBC Zagreb

KONGRESI

 • 13. kongres Hrvatskog društva za ORL i kirurgiju glave i vrata Pula, Hrvatska
 • IFOS Paris ENT world congress 2018., Pariz, Francuska
 • 10. Kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata sa međunarodnim sudjelovanjem, 2017., Šibenik, Hrvatska
 • Prvi hrvatski audiološki kongres, 2017., Dubrovnika, Hrvatska
 • 9. Kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata sa međunarodnim sudjelovanjem, 2015., Rovinj, Hrvatska
 • 8. Kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata sa međunarodnim sudjelovanjem, 2013., Vodice,Hrvatska
 • 4. Hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neutologije sa međunarodnim sudjelovanjem, 2013., Osijek, Hrvatska

PUBLIKACIJE

 • (COVIDSurg Collaborative ; GlobalSurg Collaborative) Gršić, Krešimir; Mihanović, Jakov; Đanić Hadžibegović, Ana; Kopjar, Tomislav; Bitunjac, Kristina; Grulović, Karlo; Vučković, Marijana; Šantak, Goran; Borović, Emanuel; Bosak Veršić, Ana et al. Timing of surgery following SARS‐CoV‐2 infection: an international prospective cohort study // Anaesthesia (2021) doi:10.1111/anae.15458
 • Mirić, Dino & Glavaš, Duška & Kuščić, Ljubica & Kramarić, Darija & Lukin, Ajvor & Klančnik, Marisa & Grgec, Maja & Ivanišević, Petar. (2018). Thyrotoxicosis as the cause of acute recurrent perimyocarditis. 4. 10.21040/eom/2018.4.2.3.
 • Klancnik, M. & Grgec, M. & Ivaniševic, P. & Kolja, P.N.. (2018). Predominant types and clinical characteristics of vestibular disorders in schoolchildren. Paediatria Croatica. 62. 81-84. 10.13112/PC.2018.11.
 • Klancnik, Marisa & Grgec, Maja & Perković, Nikola & Ivanišević, Petar & Poljak, Nikola Kolja. (2017). A Foreign Body (Toothbrush) in the Esophagus of a Patient with Hiatal Hernia. Case Reports in Gastroenterology. 11. 184-189. 10.1159/000464277.
 • Klančnik, Marisa & Grgec, Maja & Lozić, Bernarda & Sunara, Davor. (2016). The association of allergy and otitis media with eff usion in children. Paediatria Croatica. 60. 58-63. 10.13112/PC.2016.9.
 • (Pangercic) Penezic, Ana & Markota, Danijela & Grgec, Maja & Košec, Andro & Tomljenovic, Dejan & Kalogjera, Livije. (2013). Perceived stress is related to health-related quality of life in patients with chronic rhinosinuitis. Clinical and Translational Allergy. 3. 10.1186/2045-7022-3-S2-O13.

SAŽECI SA ZNANSTVENIH SKUPOVA

 • M. Klančnik, M. Grgec, P. Drviš i V. Ramljak Ušljebrka: Predominantni tipovi i kliničke karakteristike vrtoglavica u djece, 10. Kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata sa međunarodnim sudjelovanjem, 2017., Šibenik, Hrvatska
 • M. Klančnik, M. Grgec i D. Sunara. Povezanost alergije i kroničnog sekretornog otitisa u djece , 9. Kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata sa međunarodnim sudjelovanjem, 2015., Rovinj, Hrvatska
 • Grgec M, Kalogjera L: Povezanost težine simptoma, kvalitete života i izloženosti psihološkom stresu u bolesnika sa kroničnim rinosinuitisom,usmeno predavanje, 8. Kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata sa međunarodnim sudjelovanjem, 2013., Vodice,Hrvatska
 • Pangerčić A., Markota D., Grgec M., Košec A., Tomljenović D., Kalogjera L.: Correlation of objective and subjective staging of disease in patients with chronic rhinosinuitis,Symposium on Experimental Rhinology and Immunology of the Nose,2013., Leuven, Belgija
 • Pangerčić A, Grgec M, Košec A, Tomljenović D, Kalogjera L: Subjective severity of chronic rhinosinusitis is related to some personality characteristics and subjectively perceived stress“ The European Academy of Allergy and Cinical Immunology Congress 2012., Geneva, Švicarska

ČLANSTVA

The European Academy of Allergy and Cinical Immunology

OSTALO

Jezici: hrvatski, engleski, njemački, francuski

Pošalji upit
Dogovorite pregled ili nam postavite pitanje
Povezane Usluge
© Pupillam - Sva prava pridržana
|
Izrada web stranica - Fer Projekt