facebook script
Naslovna Liječnici Član tima

Prof. dr. sc. Slavko Gašparov, dr. med.

 • Rođen sam 1962. godine u Virovitici gdje sam završio i srednju školu
 • Završio sam Medicinski fakultet u Zagrebu
 • 1989 - 1993.opća medicina i Hitna služba, Medicinski centar Virovitica
 • 1991/92 sudionik Domovinskog rata
 • 1993-1997, specijalizacija iz Patologije KB Merkur
 • Od 1998, vanjski suradnik, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagreb
 • 2000. godine magisterij, a 2004. godine, doktorska disertacija, MF Zagreb
 • 2010. god. docent, 2012. izvanredni profesor, 2020. redoviti profesor Zavoda za patologiju MF Sveučilišta u Zagrebu
 • Od 2011. godine do danas predstojnik sam Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju KB Merkur
 • 2005. godine gostujući sam subspecijalizant na Thomas E. Starzl Transplantation Institute, University of Pittsburgh School of Medicine na usavršavanju iz područja transplantacijske patologije solidnih organa
 • Od 2010. voditelj sam tri kolegija (Bolesti jetre i bilijarnog trakta; Bolesti gastrointestinalnog sustava i Bolesti krvi i krvotvornih organa) na Sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Patologija i citologija
 • Voditelj sam kolegija Hematopatologija i citologija u sklopu Sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Hematologija te voditelj kolegija Imuno-hematopatologija i citologija u sklopu Sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Laboratorijska imunologija..
 • Od 2021. voditelj sam Sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Patologije i citologije
 • Od 2010. god. sam glavni mentor liječnicima na specijalizaciji iz patologije i citologije za potrebe KB Merkur i više hrvatskih županijskih bolnica..
 • Od 2023. godine sam dopredsjednik hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti (KROHEM)
 • Mentor sam na više doktorskih disertacija i završnih radova
 • Autor sam više desetaka znanstvenih i stručnih radova
 • Sudjelovao sam aktivno bilo kao pozvani predavač ili putem kongresnih priopćenja na desetke domaćih i međunarodnih skupova

Članstva:

Predsjednik Hematopatološke sekcije HDPSM pri HLZ

Član Hrvatskog liječničkog zbora

Član Hrvatskog društva patologa i sudskih medicinara

Član Europskog društva hematopatologa

Član Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu

Član Hrvatske liječničke komore

Član Europske udruge patologa

Voditelj radne skupine Hematopatologije pri KROHEM-u

Zavod za patologiju i citologiju na KB Merkur: https://www.kb-merkur.hr/merkur-odjeli-detaljno/klinicki-zavod-za-patologiju-i-citologiju

Pošalji upit
Dogovorite pregled ili nam postavite pitanje
Povezane Usluge
© Pupillam - Sva prava pridržana
|
Izrada web stranica - Fer Projekt