facebook script
Naslovna Liječnici Član tima

Prof. dr. sci. Aleksandar Knežević, dr. med.

Klinički farmakolog

Rođen sam u Šibeniku 1954.g. Od svoje treće godine živim u Zadru gdje sam pohadao osnovnu školu i gimnaziju na kojoj sam maturirao 1972.g. Te godine upisao sam se na Medicinski fakultet u Zagrebu gdje sam diplomirao 24.06.1977.g. U listopadu 1977. g. započeo sam obvezni liječnički staž u Medicinskom centru Zadar koji sam završio 1979.g. U međuvremenu sam bio godinu dana u vojsci. Od 1979.g. do 1982.g. radio sam kao liječnik opće medicine u Službi za hitnu medicinsku pomoć, a zatim sam prešao na Intemi odjel Medicinskog centra Zadar gdje sam započeo specijalizaciju iz kliničke farmakologije.

Od 1984.g. do 1988.g. nalazio sam se na specijalizaciji iz kliničke farmakologije u Zagrebu tijekom koje sam pohadao postdiplomski studij iz kliničke farmakologije. Od 1988.g. ponovo sam u Zadru gdje od tada radim kao specijalist kliničke farmakologije i postajem predsjednikom Komisije za lijekove Medicinskog centra Zadar. Iste godine mi je odobrena i specijalizacija iz interne medicine. Specijalistički ispit iz interne položio sam u veljači 1991.g., a u ožujku iste godine obranio sam magistarski rad s temom iz potrošnje lijekova.

Od 1990 do 1992 bio sam članom najprije Republičke komisije za lijekove, a potom Komisije za lijekove Ministarstva zdravstva i Fonda za zdravstvo Hrvatske.

Od 1993.g. do 2010.g. član sam uredničkog odbora časopisa PHARMACA. U travnju 2000. g izabran sam za člana Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te sam to bio do srpnja 2003.g, a od lipnja 2016.g. do travnja 2019.g. ponovo sam član istog povjerenstva.

U rujnu 2000. g imenovan sam članom Radne skupine za reformu farmaceutskog sektora Projekta reforme zdravstva Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Od srpnja 2004.g. do rujna 2014.g. član sam Povjerenstva za lijekove Agencije za lijekove Republike Hrvatske, a od tada sam vanjski ekspert agencije.

U rujnu 2002.g. obranio sam doktorsku disertaciju s temom o patofiziologiji vazovagalne sinkope. U rujnu 2003.g. stekao sam naslov primarijusa, a u ožujku 2006. stekao sam užu specijalizaciju iz kardiologije.

Od 1988.g. do 2002.g bio sam predavač iz predmeta farmakologija na srednjoj medicinskoj školi u Zadru. Od 2004.g. do 2008.g. bio sam suvoditelj kolegija iz Racionalne farmakoterapije na Postdiplomskom studiju iz javnog zdravstva na Medicinskom Fakultetu u Mostaru. Za višeg asistenta sam izabran 2009.g. i od tada do 2019.g bio sam voditelj predmeta Farmakologije na Zdravstvenom studiju Sveučilišta u Zadru,a 2013.g. izabran sam za docenta na istom studiju.

U travnju 2021. izabran sam za naslovnog izvanrednog profesora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvene studije u Osijeku.

Od 2011.g. do 2020.g. voditelj sam kolegija Kardiovaskularne farmakologije na postiplomskom studiju Kliničke farmacije Farmaceutskog fakulteta u Zagrebu,a od 2014.g. predavač sam iz predmeta Klinička farmakologija na dodiplomskom studiju Farmaceutskog studija u Splitu.

Također sam član Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i farmakoterapiju (član sam Upravnog odbora), Hrvatskog farmakološkog društva, Hrvatskog društva za kemoterapiju i Hrvatskog kardiološkog duštva (Voditelj sam Radne skupine za kardiovaskularnu farmakologiju od 2003.g.) .

2013.g. izabran sam za člana Radne skupine za kardiovaskularnu farmakologiju Europskog kardiološkog društva. Redovito objavljujem u stručnoj literaturi te aktivno sudjelujem na sastancima u zemlji i inozemstvu. Imam veliko iskustvo u izvođenju kliničkih ispitivanja kao glavni ispitivač ili suispitivač, bio sam ekspert Ministarstva zdravstva za ocjenu kliničkih ispitivanja, a od 2008.g. bio sam predavač na tečaju iz Dobre kliničke prakse i provođenja kliničkih ispitivanja koje organizira Medicinski fakultet u Zagrebu.

U mirovini sam od travnja 2019.g. ali sam nastavio raditi kao kardiolog i klinički farmakolog u Službi za internu medicinu Opće bolnice u Zadru pola radnog vremena do travnja 2021.g. Od lipnja 2021.g. radim kao kardiolog pola radnog vremena u Internoj poliklinici Opće Bolnice Šibenik. Bio sam predsjednik Povjerenstva za lijekove Opće bolnice u Zadru od 1988. – 2021.g. a nakon toga još godinu dana član tog povjerenstva.. Također sam bio član Etičkog povjerenstva bolnice u Zadru. Bio sam voditelj Znanstvene jedinice OB Zadar od 2008. do 2015.g. kada je ukinuta novom organizacijom bolnice, a od rujna 2000.g. do studenoga 2002.g bio sam pomoćnik ravnatelja za medicinske poslove i kvalitetu Opće bolnice u Zadru.

U ožujku 2014. izabran sam za eksperta Europske agencije za lijekove (EMA),a od svibnja 2016.g. član sam povjerenstva za sigurnost primjene lijekova HALMED.

Pošalji upit
Dogovorite pregled ili nam postavite pitanje
© Pupillam - Sva prava pridržana
|
Izrada web stranica - Fer Projekt