facebook script
Naslovna Usluga Holter krvnog tlaka - KMAT

Holter krvnog tlaka - KMAT

Holter krvnog tlaka ili KMAT (kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka) je 24-satno kontinuirano praćenje i bilježenje krvnog (arterijskog) tlaka za vrijeme uobičajenih dnevnih aktivnostim i to u zadanim vremenskim intervalima (najčešće svakih pola sata danju i svakih sat vremena noću) uz mjerenje frekvencije srčanih otkucaja tj. pulsa. Pacijent tijekom mjerenja obavlja svakodnevne aktivnosti, a nalazi se u poznatom okruženju kod kuće ili na radnom mjestu. Takvim načinom se eliminira tzv. „sindrom bijele kute“ odnosno ambulantno mjerene povišene vrijednosti arterijskog tlaka koje nisu realne tj. dogodile su se uslijed stresa pri susretu s liječnikom. Po nekim istraživanjima „sindrom bijele kute“ se javlja u čak 70 % slučajeva, što bi značilo da je u čak 70 % pacijenata kojima se u ambulanti izmjereni povišeni krvni tlak – netočna informacija. Mnogi takvi pacijenti nepotrebno uzimaju lijekove koji snižavaju krvni tlak.

Indikacije* za postavljanje KMAT-a su ambulantno izmjerene vrijednosti sistoličkog arterijskog tlaka ≥140 mmHg i/ili dijastoličkog ≥90 mmHg, a kućno izmjerene vrijednosti sistoličkog arterijskog tlaka ≤135 mmHg i/ili dijastoličkog ≤85 mm/Hg. U indikacije spadaju i sumnja na “sindrom bijele kute”, sumnja na maskiranu hipertenziju (kućno mjerene više vrijednosti arterijskog krvnog tlaka, u odnosu na ambulantne normalne vrijednosti), evaluacija noćnog kretanja arterijskog tlaka, loše kontrolirana hipertenzija, pacijenti koji imaju neko oštećenje ciljnih organa unatoč kontroliranom arterijskom tlaku, zatim hipertenzija u trudnoći kao i posturalna hipotenzija, stariji pacijenti sa sistoličkom hipertenzijom te praćenje liječenja antihipertenzivnom terapijom u smislu detekcije hipotenzije, te praćenja efikasnosti lijekova u 24 sata.

U svakodnevnoj praksi postoje određeni principi i smjernice za rad aparatom i postavljanjem istog na pacijenta. Potrebna je edukacija liječnika i medicinskih sestara/tehničara u rukovanju aparatom i interpretaciji dobivenih rezultata tijekom mjerenja. Od velike važnosti za preciznost mjerenja je redovita kalibracija i servis uređaja koje propisuje proizvođač uređaja. Aparat se sastoji od uređaja koji mjeri i pamti rezultate mjerenja, manšete kojom se obujmi nadlaktica i cijev koja vodi od uređaja do manšete.

Holter uređaj ili monitor je malena elektronska naprava koja radi na baterije. Nosi se za pojasom ili na remenu preko ramena. Povezan je manžetom koja se nalazi na nadlaktici lijeve (češće) ruke i koja se periodično automatski napumpava čime se mjeri krvni tlak sistolički i dijastolički. Memorijska kartica uređaja digitalno pamti sve tako zabilježene vrijednosti tlaka i pulsa.

Uređaj se stavlja u torbicu koja se nosi oko struka. Pacijent dobiva upute o načinu na koji će uređaj raditi, načinu kako se pacijent ponaša kada aparat mjeri arterijski tlak, te o načinu na koji pacijent vodi dnevnik aktivnosti, dnevnik terapije, eventuanih tegoba, te dnevnik spavanja i buđenja iz sna. Pacijent također dobiva savjet da ne upravlja automobilom u tijeku KMAT-a.

Rezultati KMAT-a mogu se ispravno interpretirati samo ako je zabilježeno 14-20 ispravih dnevnih (budnih) mjerenja i 7 noćnih (u spavanju) mjerenja arterijskog tlaka, te je zbog toga vrlo važno držati se preporučenih uputa i savjeta.

Nakon skidanja aparata analiziraju se i interpretiraju dobivene vrijednosti. Na računalu na posebnoj aplikaciji. Vidljivi su parametri poput maksimalnog i minimalnog sistoličkog i dijastoličkog arterijskog tlaka, prosječni dnevni i noćni arterijski tlak u sistoli ili dijastoli, jutarnji skok tlaka u periodu od 4-6 sati ujutro….itd.

Normalni pad arterijskog tlaka tijekom noći iznosi oko 15% i javlja se i kod normotenzivnih i kod hipertenzivnih osoba.

Izuzetno je važno početno liječenje povišenog tlaka provoditi pod kontrolom liječnika te 24-satnim mjerenjem arterijskog tlaka i pulsa i kontrolirati učinak izabranog lijeka. Ponekad u početku terapije dolazi do oscilacija u vrijednostima arterijskog tlaka što bolesnici teško podnose i prekidaju liječenje. Liječenje se ne smije prekinuti već liječnik treba prilagoditi i titrirati* dozu izabranog antihipertenziva. Potrebno je češće mjeriti arterijski tlak i voditi dnevnik samokontrole tlaka, uz naravno KMAT koji je neizostavni dijagnostički alat u liječenju hipertenzije. Za većinu lijekova potrebno je pričekati petnaestak dana da se vidi puni učinak terapije. Kada se postigne stabilna vrijednost arterijskog tlaka, treba nastaviti s uzimanjem lijeka. Terapija koja se propisuje treba se uzimati redovito, po mogućnosti u isto doba dana.

Povišene vrijednosti arterijskog krvnog tlaka predstavljaju značajan čimbenik u po život opasnim kardiovaskularnim događajima i smrti. Propisivanje antihipertenziva je proces koji primjenom principa racionalne terapije stalno treba unapređivati kako bi se postigle ciljne vrijednosti u liječenju hipertenzije, a u tome je uloga kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka (KMAT-a) vrlo važna i neizostavna kao alata u dijagnostici ali i praćenju liječenja iste.

Važno je držati monitor i manžetu uz sebe cijelo vrijeme trajanja pretrage kako bi mjerenje bilo što preciznije. Medicinska sestra će vam pokazati kako ponovno pričvrstiti elektrode u slučaju da se odlijepe. Za vrijeme nošenja Holtera pacijent nastavlja sa svojim uobičajenim tjelesnim aktivnostima, poslovima i navikama.

Prilikom izvođenja pretrage komplikacije su rijetke i blage, poput sitnih crvenih točkastih tzv. petehijalnih krvarenja i/ili plavih modrica na koži ispod manšete, ili problema sa spavanjem zbog noćnih mjerenja tlaka.

Ovdje prikazani uzroci bolesti, simptomi i medicinske procedure su obično povezani s naslovnom temom. Porazgovarajte sa svojim liječnikom ili drugim zdravstvenim djelatnikom da biste dobili točnu dijagnozu i objašnjenje procedura i njihovih komplikacija.

Ove generalizirane informacije ograničeni su sažetak informacija o dijagnozi, liječenju i/ili lijekovima. Nisu zamišljene kao sveobuhvatne i trebale bi se koristiti isključivo kao alat za pomoć u razumijevanju i/ili procjeni potencijalnih dijagnostičkih mogućnosti i mogućnosti liječenja. Ovdje nisu uključene sve informacije o stanjima, tretmanima, lijekovima, nuspojavama ili rizicima koji se mogu odnositi na određenog pacijenta. Nisu namijenjene da budu medicinski savjet ili zamjena za medicinski savjet, dijagnozu ili liječenje koje određuje liječnik ili drugi zdravstveni djelatnik na temelju pregleda i procjene specifičnih i jedinstvenih okolnosti pacijenta. Pacijenti moraju razgovarati s liječnikom ili drugim pružateljem zdravstvenih usluga zbog potpune informacije o svom zdravlju, medicinskim pitanjima i mogućnostima liječenja, uključujući sve rizike ili dobrobiti u vezi s upotrebom lijekova. Ove informacije ne predstavljaju nikakve postupke, tretmane ili lijekove kao sigurne, učinkovite ili odobrene za liječenje određenog pacijenta. Pupillam Poliklinika, Pupillam doo za zdravstvene djelatnosti i Pupillam Nova se odriču bilo kakvog jamstva ili odgovornosti u vezi s ovim informacijama ili njihovom upotrebom. Korištenje ovih informacija regulirano je Uvjetima korištenja, dostupnima na Uvjeti korištenja - ugovor za korisnike web-a s Pupillam Poliklinika

Pošalji upit
Dogovorite pregled ili nam postavite pitanje
© Pupillam - Sva prava pridržana
|
Izrada web stranica - Fer Projekt